Classes d’anglès

Han de veure l’anglès com una cosa útil i manejable dia a dia, no com aquests conceptes que s’imparteixen aïlladament a l’aula sense estar relacionats amb res del seu interès i que s’obliden als poc dies d’haver-estudiat. És més, en ocasionanes comandament als meus alumnes estudiar vocabulari des dels vídeos del bloc. Què millor que una imatge visual de les noves paraules a més d’un natiu pronunciant.