MATEMÀTIQUES ONLINE 2

Per reforçar els continguts matemàtics treballats a classe, volem que realitzeu les activitats que apareixen en els següents enllaços. Es recomana que les activitats de cada enllaç es facen en dies diferents perquè puguen realitzar-se en la seua totalitat.

Para reforzar los contenidos de matemáticas trabajados en clase, queremos que realicéis las actividades que aparecen en los siguientes enlaces. Se recomienda que las actividades de cada enlace se hagan en días diferentes para que puedan realizarse en su totalidad.

https://es.ixl.com/math/1-primaria/seleccionar-la-suma-que-coincide-con-el-dibujo

https://es.ixl.com/math/1-primaria/trucos-de-suma-sumas-hasta-10

Esperem que us agraden.

ÀNIM!