GRAFOMOTRICITAT

Estimades famílies,

per a practicar la grafia de les lletres treballades a classe vos enviem aquests enllaços.

L’alumnat, a la pauta que els hem donat, poden escriure aquestes lletres.

Queridas familias,

para practicar la grafía de las letras trabajadas en clase os enviamos estos enlaces.

El alumnado, a la pauta que les hemos dado, pueden escribir estas letras.

Enllaç vocal a

https://www.youtube.com/watch?v=8VAluWw0ZHM

Enllaç vocal e

https://www.youtube.com/watch?v=oy71Ak2b67E

Enllaç vocal i

https://www.youtube.com/watch?v=I5PZmA9aLtw

Enllaç vocal o

https://www.youtube.com/watch?v=_5eaEifw3u4

Enllaç vocal u

https://www.youtube.com/watch?v=6TtBt9P28tU

Enllaç lletra p

https://www.youtube.com/watch?v=z4_xqO04Fow

Enllaç lletra l

https://www.youtube.com/watch?v=FY_KjyGLssQ