BEQUES DE MENJADOR I TRANSPORT CURS 2021/22

Les ajudes de menjador es poden sol·licitar ja de manera telemàtica a través de WEB FAMÍLIA. En el cas de l’alumnat que el curs passat ja ho va sol·licitar únicament haurà de confirmar l’ESBORRANY. Tanmateix les famílies que ho necessiten, podran vindre al centre a partir del divendres 25 de juny fins al 16 de juliol, en horari de 9 a 10h o de 13 a 14h, per tal de tramitar-ho amb la nostra ajuda.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

Únicament per a les persones que sol·liciten la BECA per primera vegada o a les que els hagen canviat les seues circumstàncies familiars, hauran de dur; Fotocopia del NIF, NIE… de totes les persones de la unitat familiar menors de 26 anys.

Ajuda de transport:

Aquestes famílies hauran de vindre obligatòriament al centre. Si ja heu sol·licitat el curs passat l’ajuda no cal dur cap documentació (sempre que no hagen canviat les vostres circumstàncies). Si es sol·licita per primera vegada és necessari aportar el certificat d’empadronament.