ACTIVITATS WEB

Estimat alumnat de 1r, per a practicar els continguts matemàtics treballats a classe, volem que realitzeu l’activitat que apareix a l’enllaç següent.

Para reforzar los contenidos matemáticos trabajados en clase, nos gustaría que realizarais la actividad que aparece en el siguiente enlace.

http://math.cilenia.com/comparison/ca

A continuació, volem que mireu i escolteu atentament el conte que apareixerà clicant a l’enllaç següent. Pareu molta atenció!
Dialogarem sobre el conte a classe.

A continuación, queremos que miréis i escuchéis atentamente el cuento que aparecerá clicando en el siguiente enlace. ¡Poned mucha atención!
Dialogaremos sobre el cuento a clase.

https://www.youtube.com/watch?v=w7BfIgCTmx4&t=40s

Esperem que us agraden.
ÀNIM!